• wszystkie
  • Mieszkalne
  • Publiczne
  • Wnętrza
  • Konkursy

PL

MAG Architekci to autorska pracownia architektury i wnętrz. Naszą uwagę skupiamy na indywidualnych projektach. Firma działa na rynku od 2010r. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Projektujemy również obiekty użyteczności publicznej. Posiadamy doświadczenia z zakresu architektury wnętrz prywatnych i publicznych. We wszystkich dziedzinach mamy liczne realizacje.

Nasza działalność rozciąga się przez wszystkie fazy związane z procesem inwestycyjnym. Dbając o jakość prowadzonych projektów polecamy swe usługi począwszy od doradztwa, organizacji procesu budowlanego po projekty budowlane, wykonawcze wielobranżowe i nadzory autorskie nad realizowaną inwestycją. Uczestniczymy w procesie uzyskiwania wymaganych uzgodnień i zezwoleń. Jesteśmy do dyspozycji w czasie trwania całego cyklu inwestycyjnego.

Zespół autorski tworzą młodzi projektanci z międzynarodowym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, nagradzani w konkursach architektonicznych. Projekty, które tworzymy są unikalne, publikowane zarówno w prasie i telewizji, prezentowane na wystawach.

Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu Autodesk.


"Najważniejsza jest przestrzeń, którą tworzymy z myślą o jej użytkowanikach i optymalnych warunkach ich życia, pracy. Największym wyróżnieniem - zadowolony klient..."

Marcin Grzyb

ENG

MAG Architects is a designer office which creates individual projects. The company is on the market since 2010. Our specialization is designing residential single and multi-family buildings. We also design public buildings. We have experience in interior design of private and public sector. In all areas, we have a number of completed projects.

Our activity extends through all phases related to the investment process. Taking care of the quality of the projects we recommend our services from consulting, organization of the construction process, construction projects and supervisions. We participate in the process of obtaining the required agreements and permits. We are available during the entire investment period.

The design team of young designers with an international educational and professional experience was rewarded in architectural competitions. The projects we create are unique, published and presented at exhibitions.

We work with licensed Autodesk.

"The most important is the space that we create with a view to its users and optimal conditions for their life and work. The bigges distinction for us is satisfied customer ..."
Marcin Grzyb